El PP mostra la seua sorpresa pels vots en  contra de PSOE i Podemos que ha dit «NO» fins i tot a  mantenir els mateixos recursos humans als centres  educatius d’Eivissa que el passat curs

El PP mostra la seua sorpresa pels vots en contra de PSOE i Podemos que ha dit «NO» fins i tot a mantenir els mateixos recursos humans als centres educatius d’Eivissa que el passat curs

El Grup Popular mostra el seu desconcert pel transcurs i, en especial, per les votacions de PSOE i Podemos a les 70 propostes de resolució que ha presentat aquest grup al Ple extraordinari de política general, totes elles constructives i amb la intenció d’activar aquesta institució que du més de 12 mesos aturada i dedicada a la brega interna dels dos grups que conformen el Govern.

Els grups que conformen el «desgovern» han votat que no a les següents propostes:

• El Consell Insular d’Eivissa acorda instar el Govern de les Illes Balears a la retirada de l’Impost Turístic Sostenible.

• El Consell Insular acorda coordinar les diferents accions promocionals d’àmbit turístic amb el sector, així com elaborar un pla estratègic promocional consensuat amb el sector turístic d’Eivissa i amb visió de participació empresarial.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda la creació d’una secció de “Promoció i protecció del producte local d’Eivissa” amb l’objectiu de promocionar, regular i defendre els productes i indústries locals, tant de caire agrònom com industrial, així com la potenciació i creació de les marques d’origen “Fet a Eivissa” i gestionar-ne d’altres com “Sabors d’Eivissa” i delegar en aquest Departament la promoció de la indústria de la moda d’Eivissa i la defensa de la marca “Adlib Moda Ibiza” i “Ibiza”.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda instar el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a la protecció dels topònims davant del registre de patents i marques, fet indispensable per poder lluitar contra els abusos de l’ús de “IBIZA” o “EIVISSA”.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda, conjuntament amb el Govern de les Illes Balears, la redacció d’un nou Pla director sectorial d’equipaments comercials d’Eivissa.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda la creació de dos línies de subvencions: una per a la potenciació i creació de nous centres comercials oberts, i la segona per a l’ajuda al manteniment i sostenibilitat dels esmentats centres.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda instar el Govern de les Illes Balears a la creació de diferents plans de dinamització comercial adaptats a les diferents zones comercials d’Eivissa, conjuntament amb les associacions de comerciants, patronals, sindicats i ajuntaments de l’Illa, i coordinat per el Consell Insular d’Eivissa.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda la posada en marxa de l’administració electrònica amb el màxim d’aplicacions, la finestreta única i portal al ciutadà abans de final d’any.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda prendre les mesures necessàries per fer possible l’obertura de l’Escoleta de Can Nebot durant el pròxim curs 2016-2017.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda executar sense més demores la totalitat de les inversions públiques previstes en els convenis de finançament de fons estatutaris i de carreteres.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda instar el Govern de les Illes Balears a implantar a Eivissa el cicle formatiu de grau superior de guia, informador i assistent turístic, així com la possibilitat en el Reglament de la Llei general turística que els alumnes de grau de l’Escola de Turisme puguin habilitar-se com a tal.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda instar el Govern de les Illes Balears a elaborar un mapa escolar d’Eivissa el més aviat possible una vegada posades en funcionament les infraestructures ja finalitzades, atenent les recomanacions del Consell Escolar Insular d’Eivissa.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda accelerar al màxim tots els tràmits pendents per començar les obres de la carretera de Santa Eulària.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda concloure les obres de la segona fase de la travessia de Jesús.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda suprimir les travesseres urbanes amb intensitat de tràfic superiors a 2.000 vehicles diaris tal com preveu el PDSC i d’aquesta manera mantenir les variants.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda la posada en marxa dels diversos projectes viaris pendents (primera fase E-10, Can Marsá, rotondes E-30…).

• El Consell Insular d’Eivissa acorda impulsar tramitació de projectes prevists a la primera fase del PDSC (Cala Llonga, Sant Antoni, Sant Josep) i l’estudi d’accés a l’Aeroport des de Sant Josep.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda fomentar l’ús del transport col·lectiu entre els joves a través de noves polítiques de descompte multi-viatge i incentivar la fidelització a bonificar el viatger freqüent.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda la implantació d’un sistema tarifari integrat comú en les concessionàries amb un sistema informatitzat de control de viatgers i temps de pas a través del suport tecnològic del Consorci de Mallorca.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda la posada en marxa d’un portal web institucional de transport públic per canalitzar tota la informació, gestió de reclamacions i incidències, planificant rutes i relació dels usuaris amb el sistema de transport insular.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda assegurar la connectivitat en temporada baixa entre els diversos nuclis poblacionals i, quan sigui necessari, reforçar-los en temporada turística. Revertir completament els guanys potencials de la mobilitat derivada de l’ús turístic i d’oci/platges i del transport nocturn en la millora de les condicions de prestació de les línies més deficitàries i usades per a residents.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda elaborar un pla per eradicar la problemàtica de les serpents a l’illa d’Eivissa.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda agilitzar l’aprovació del PDS de residus implementant mesures que fomentin el reciclatge i la recollida selectiva.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda promoure la instal·lació de fondejos ecològics amb l’objectiu de protegir la posidònia en zones de major afluència d’embarcacions.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda desenvolupar el pla de gestió forestal de l’illa d’Eivissa per impulsar mesures de prevenció de neteja forestal, etc.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda estudiar la viabilitat econòmica de la transferència de les competències en matèria d’aigua.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda sol·licitar al Govern una solució per regularitzar les construccions en rústic que estan de forma irregular i no compleixen la normativa, havent prescrit les infraccions.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda sol·licitar al Govern que adopti una solució als nuclis rurals de forma que es puguen incorporar als planejaments.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda instar el Govern balear a que modifiqui el Decret de sequera de forma que les restriccions de consum d’aigua no perjudiquin el sector agrari.

• El Consell Insular d’Eivissa es compromet a realitzar els pagaments de factures dins els terminis assignats per la llei per tal d’evitar els actuals retards.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda dotar de personal suficient el Museu Etnogràfic de Can Ros per a desenvolupar, al llarg de tot l’any, les tasques pròpies d’aquesta entitat.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda la museïtzació de les troballes arqueològiques de Puig d’en Valls i Red Eléctrica per donar als ciutadans la possibilitat de gaudir d’aquests béns.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda millorar la protecció, la conservació i la difusió del nostre patrimoni creant línies de subvencions per desenvolupar projectes tant d’iniciatives privades com d’altres institucions.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda instar el Govern balear a possibilitar que l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears al complet actuï anualment a l’Illa d’Eivissa.

• El Consell Insular acorda instar el Govern Balear a revertir les retallades de personal que estan practicant en professorat i auxiliars tècnics als centres educatius d’Eivissa, mantenint com a mínim els mateixos recursos humans que el passat curs 2015/6 a cada centre educatiu, públic o concertat.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda dotar d’espais a les delegacions de les federacions esportives balears, per tal que puguin desenvolupar les seues tasques correctament.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda regularitzar la situació anòmala de la plantilla de l’H.R.A. de Cas Serres en el termini de dos mesos, garantint els drets de descans i jornada màxima dels treballadors, així com nombrar el càrrec de director de l’Hospital en el termini màxim d’un mes.

• El Consell Insular d’Eivissa acorda la creació d’una comissió de seguiment de la gestió i resolució dels actuals problemes de l’Hospital Can Misses, formada per tots els grups polítics que formen part del Parlament de les Illes Balears, Consell Insular d’Eivissa, Conselleria de Sanitat del Govern de les Illes Balears i la Delegació de l’IB Salut d’Eivissa.

Consulteu el document complet de propostes presentades pel Grup Popular al Consell d’Eivissa AQUI

 

Següent entrada:
Entrada anterior
Coneix més sobre...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *