Santa Eulària des Riu

logo twitter

 

 

logo fb

 

 

EQUIP DE GOVERN AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU:

Alcalde: Vicent Marí

Regidors: 

Carmen Ferrer: Primera tinent d’alcalde. Regidora delegada de l’Àrea II, Convivència ciutadana i Promoció del Municipi.

Ana Costa: Segona tinent d’alcalde. Regidora delegada de l’Àrea IV, Acció Social i Patrimoni Històric i Cultural (Benestar Social, Educació, Cultura, Joventut, festes, Esports i Formació).

-Pedro Juan Marí: Tercer tinent d’alcalde. Regidor delegat de l’Àrea III, Transparència, Economia, Hisenda i Organització Municipal.

Antonia Picó: Quarta tinent d’alcalde. Delegada de l’Àrea I, sub-àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Participació.

-Salvador Losa: Regidor delegat de l’Àrea IV, sub-àrea d’esports.

-Maria Catalina Bonet: Regidora de Recursos Humans, Suport a parròquies i suport àrea IV.

Mariano Juan Colomar: Regidor delegat de l’Àrea I, Administració Local, Sub-àrea de Serveis Generals.

Francisco Tur: Regidor Delegat de l’Àrea IV, Joventut i Festes.

 

CONCEJALES PARROQUIAS:

  • D. Antonio Riera Roselló, concejal delegado en la parroquia de Santa Gertrudis de Fruitera.
  • D. Antonio Marí Marí, concejal delegado en la parroquia de es Puig d’en Valls.
  • Dña. María Catalina Bonet Roig y D. Juan Roig Riera, concejales delegados en la parroquia de Jesús.
  • D. Salvador Losa Marí, Dña. Antonia Picó Pérez y María del Carmen Ferrer Torres, concejales delegados en la parroquia de Sant Carles de Peralta.
  • Dña. Ana María Costa Guasch, D. Mariano Juan Colomar y D. Francisco Tur Camacho, concejales delegados en la parroquia de Santa Eulària des Riu.