Sant Joan de Labritja

EQUIP DE GOVERN AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA:

Alcalde: Antonio Marí

Regidors:

Andrés Roig Marí

1r Teniente de Alcalde

Govern Interior

Vies i obres

Medi Ambient

Santiago Marí Torres

2n Teniente de Alcalde

Cultura

Patrimoni

Educació

Esports

Maria Tania Marí Marí

3r Teniente de Alcalde (Sant Vicent)

Transports

Platges

Turisme

Catalina Serra Boned

Fiestas Populares (Cultura)

Grups Folkòrics

Sanitat

Benestar Social

Juan Antonio Alfaro Marí

Caça

Noves tecnològies

Telecomunicacions

Vicente Torres Colomar

Festes Patronals

Comerç

Indústria

Mercats i artesania

Jose Marcos Colomar Serra

Agricultura

Economia i Hisenda

Catalina Torres Bufi

Igualtat i Participació Ciutadana

Lidia Marí Marí

Espais públics

Jardins

Parcs

Centres Socials